Forståelse af Tau-protein og dets rolle i Alzheimers sygdom

Den uregelmæssige opbygning af tau-protein i hjernen kan danne “virvler”, som forskere forbinder med flere hjernesygdomme, herunder Alzheimers sygdom. Dette kan have betydning for påvisning og behandling af Alzheimers.

Hvert år modtager millioner af mennesker verden over en diagnose af Alzheimers sygdom. Selvom denne tilstand ikke har nogen kur, gør forskere vigtige fremskridt med at forstå, hvordan den udvikler sig.

Forskere, der studerer hjernen hos mennesker med Alzheimers, dokumenterer placeringen og mængden af ​​unormale tau-proteinklynger. Denne artikel udforsker, hvad vi i øjeblikket ved om tau og dets rolle i Alzheimers sygdom.

Hvad er tau-protein?

Tau-proteiner er en strukturel komponent i alle celler, herunder nervesystemceller kaldet neuroner. Tau-proteiner binder sig til lange, hule fibre kaldet mikrotubuli for at stabilisere dem.

Mikrotubuli er krydset i en gitterlignende struktur i den ydre del af en neuron. De tillader neuronen at bevare sin form. De hjælper også med næringsstoftransport og celledeling.

Hvordan bidrager tau-protein til Alzheimers sygdom?

Forskere har forbundet Alzheimers sygdom med tau-protein-uregelmæssigheder i hjernen. Disse uregelmæssigheder får tau til at løsne sig fra mikrotubuli, som derefter bliver svage og kollapser.

Denne unormale tau klumper sig sammen for at danne tætte klumper af fibre kendt som neurofibrillære sammenfiltringer. Neurofibrillære sammenfiltringer blokerer en neurons evne til at kommunikere med andre neuroner.

Ifølge en 2022 litteraturgennemgang, viser forskning, at tilstedeværelsen af ​​tau neurofibrillære tangles er positivt korreleret til tegn på Alzheimers. Med andre ord betyder flere tau tangles normalt flere symptomer.

Men Alzheimers sygdom er kompleks, og unormal tau er ikke den eneste observerbare hjerneændring. Aflejringer af beta-amyloidprotein, kendt som plaques, er et andet kendetegn.

Forskere er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan disse to proteiner interagerer for at føre til udviklingen af ​​Alzheimers. En ny teori antyder, at beta-amyloid plaques udløser tau tangles til at sprede sig gennem hjernen.

Er tau-protein forbundet med andre typer demens?

Forskning har knyttet tau-protein til flere andre sygdomme, der forårsager demens. Tauopatier er en kategori af neurodegenerative lidelser forbundet med unormal tau.

Nogle kendte tauopatier inkluderer:

  • argyrofil kornsygdom
  • kortikobasal degeneration
  • Vælg sygdom
  • progressiv supranukleær parese
Hjalp dette?

Hvad får tau-protein til at opbygge?

Eksperter mener, at visse molekylære ændringer spiller en rolle i Alzheimers-relaterede tau-opbygning.

En sådan proces kaldes fosforylering. Under tau-phosphorylering hjælper enzymer fosfatmolekyler med at binde til tau.

Undersøgelser viser en sammenhæng mellem øget tau-fosforylering (hyperfosforylering) og tau-tangles i hjernen hos mennesker med Alzheimers. Tau-hyperfosforylering forårsager dog ikke altid tau-opbygning.

Derudover er det ikke helt klart, hvad der udløser tau-hyperfosforylering. En hypotese tyder på, at kronisk inflammation spiller en rolle.

Hvordan opdager læger tau-protein i hjernen?

Læger bruger to tests til at måle tau-opbygning i hjernen.

PET-scanninger er en type hjernebilleddannelsesteknik. Kendt som en tau-PET, bruger denne billeddiagnostiske test et specielt farvestof til at hjælpe læger med at visualisere tau filtre i hjernen.

Læger kan også måle tau-proteinniveauer ved at teste cerebrospinalvæsken, der omgiver hjernen. De kan udtrække denne væske via en lumbalpunktur, også kendt som en spinal tap.

Forskere undersøger også muligheden for at bruge en blodbaseret markør for tau-opbygning kaldet p-tau. Med andre ord kan det snart være muligt at opdage tau ved hjælp af en simpel blodprøve.

Findes der Alzheimers behandlinger, der er rettet mod tau-protein?

Alzheimers behandlinger, der stopper tau-hyperfosforylering og dannelsen af ​​sammenfiltringer, er i øjeblikket under udvikling. Nogle gennemgår endda kliniske forsøg.

En terapi er en vaccine designet til at træne dit immunsystem til at ødelægge unormal tau, før det påvirker neuroner. AADvac1 har potentiale til at bremse udviklingen af ​​Alzheimers sygdom. Det gennemgår i øjeblikket kliniske forsøg.

Andre potentielle terapier omfatter proteinkinasehæmmere (PKI’er) og proteinphosphatase 2A (PP2A) aktivatorer, som reducerer tau-hyperphosphorylering.

EN 2023 systematisk gennemgang fandt, at yderligere kliniske undersøgelser er nødvendige for at vise, om denne tilgang er effektiv.

Hvordan kan jeg reducere tau-protein i min hjerne naturligt?

Sund tau tjener mange vigtige funktioner i celler over hele kroppen.

Imidlertid kan følgende livsstils- og koststrategier hjælpe med at forhindre giftig tau-opbygning:

  • Koststrategier: At følge MIND-diæten, som kombinerer aspekter af middelhavs- og DASH-diæterne, kan hjælpe med at forbedre den kognitive funktion.
  • Træn regelmæssigt: Konsekvent træning har vist sig at forebygge Alzheimers og bremse sygdommens udvikling.
  • Reducer dine risikofaktorer: Selvom Alzheimers sygdom har en betydelig genetisk komponent, har forskning vist, at visse adfærd – såsom at reducere stress, styre blodtrykket og forblive mentalt aktiv – kan reducere din risiko.

Tau-protein er en vigtig bestanddel af alle celler, inklusive hjerneceller. Sund tau fungerer som en stabilisator for mikrotubuli, som danner gitter, der hjælper celler med at holde deres form.

Men forskning forbinder tau-fosforylering og opbygning i hjernen til demens, især Alzheimers sygdom. Læger måler ofte tau-niveauer, når de diagnosticerer Alzheimers.

Mange aktuelle undersøgelser udforsker taus rolle i Alzheimers sygdom. Derudover er flere behandlinger til at stoppe eller bremse tau-fosforylering og -akkumulering under udvikling.

For at lære mere om eksperimentelle terapier, tal med en sundhedspersonale eller besøg ClinicialTrials.gov.

Lær mere

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss