Ny behandling forventes at blive godkendt til metastatisk mavekræft

Zolbetuximab er et nyt lægemiddel til behandling af mavekræft. I forsøg viste det signifikant forbedring i overlevelsesrater. FDA forventes at træffe en godkendelsesbeslutning om lægemidlet i januar 2024.

Zolbetuximab er et monoklonalt antistof, der retter sig mod et protein, der findes på kræftceller.

Det er i øjeblikket under prioriteret gennemgang af Food and Drug Administration (FDA), og en beslutning om, hvorvidt det skal godkendes, forventes i januar 2024.

I kliniske forsøg viste stoffet – når det blev brugt sammen med kemoterapi – betydelige forbedringer i både progressionsfri overlevelse og samlet overlevelse.

Læs videre for at lære mere om zolbetuximab, hvordan det virker, dets effektivitet, dets bivirkninger, og hvem der kan have gavn af lægemidlet.

Hvad er det?

Zolbetuximab er et monoklonalt antistof, der anvendes som en målrettet form for kræftbehandling. Det er rettet mod en type protein kendt som CLDN18.2, der findes på kræftceller i mave.

Zolbetuximab er det første lægemiddel af sin art. Hvis det godkendes, vil det være en førstelinjebehandlingsmulighed for personer med HER2-negativ mavekræft, fremskreden inoperabel mavekræft, metastatisk mavekræft og mavekræft eller gastroøsofageal overgangskræft med CLDN18.2 positive tumorer.

Når der udvikles gastriske tumorer, kan proteinet CLDN18.2 forekomme mere eksponeret på kræftcellens overflade. Denne eksponering kan gøre det til et nyttigt mål for lægemidler som zolbetuximab.

Når zolbetuximab først binder til dette protein, får det kræftcellerne til at dø.

Hvor effektivt er det?

Zolbetuximab viste lovende resultater i to fase 3 kliniske forsøg.

I den GLOW prøveversion, blev zolbetuximab testet sammen med kemoterapimidlet CAPOX. Resultater fra forsøget viste kombinationen af ​​zolbetuximab og CAPOX reducerede risikoen af progression med 31 % og risikoen for død med 25 %.

Median progressionsfri overlevelse var 8,21 måneder for personer, der fik denne kombination sammenlignet med 6,8 ​​måneder blandt dem, der fik placebo plus kun CAPOX.

Zolbetuximab plus CAPOX viste sig også at forlænge patienternes samlede overlevelse signifikant, hvilket reducerede risikoen for død med 22,9 %.

I den SPOTLIGHT prøveversion, blev zolbetuximab testet med kombinationskemoterapiregimet mFOLFOX6. Denne kombinationsbehandling reducerede risikoen for progression eller død med 24,9 %.

Den mediane progressionsfri overlevelse var 10,61 måneder med denne kombination sammenlignet med 8,67 måneder for dem, der kun fik placebo plus mFOLFOX6.

Hvem vil zolbetuximab hjælpe?

Zolbetuximab kan hjælpe nogle mennesker med mavekræft. Også kendt som mavekræft, er det femte mest almindelige diagnosticeret kræft globalt.

I USA ca 26.500 mennesker vil blive diagnosticeret med mavekræft i 2023 og 11.130 folk vil dø af det.

Hyppigheden af ​​gastroøsofageale junction adenokarcinomer, en cancer, hvor spiserøret møder maven, har steget i de sidste par årtier.

Tidlige stadier af mavekræft viser ofte ingen symptomer, så på det tidspunkt mavekræft eller gastroøsofageal junction-kræft er diagnosticeret, har de ofte nået de fremskredne eller metastatiske stadier.

Forskning tyder på, at disse kræftformer har nogle af de højeste udækkede medicinske behov.

Den samlede 5-års overlevelsesrate for mavekræft er 35,7 %.

For kræft, der kun findes i maven, kendt som lokaliseret mavekræft, er 5-års overlevelsesraten 74,7 %.

For regional mavekræft, hvor kræften spreder sig til nærliggende organer eller lymfeknuder, er 5-års overlevelsesraten 34,6 %.

Når mavekræften er metastatisk og har spredt sig fra maven til fjerne organer og områder af kroppen, er 5-års overlevelsesraten kun 6,6 %.

Zolbetuximab kan hjælpe mennesker med:

  • fremskreden, inoperabel mavekræft
  • metastatisk mavekræft
  • HER2-negativ mavekræft
  • gastrisk cancer eller gastroøsofageal junction cancer med CLDN18.2 positive tumorer

Bivirkninger

Zolbetuximab kan forårsage bivirkninger. Både GLOW og SPOTLIGHT forsøgene viste, at de mest almindelige bivirkninger var kvalme, opkastning og nedsat appetit.

I GLOW forsøget, 68,5 % af dem, der blev behandlet med zolbetuximab plus CAPOX, oplevede kvalme sammenlignet med 50,2 % af dem, der blev behandlet med placebo og udelukkende CAPOX.

Ud over, 66,1 % oplevede opkastning sammenlignet med 30,9 % i placebogruppen, mens 41,3 % oplevede et fald i appetit sammenlignet med 33,7 % i placebogruppen.

SPOTLIGHT-forsøgene viste lignende resultater for zolbetuximab plus mFOLFOX6. I dette datasæt, 82,4 % af personer behandlet med denne kombination oplevede kvalme sammenlignet med 60,8 % i placebo plus mFOLFOX6-gruppen.

Derudover oplevede 67,4 % opkastning sammenlignet med 35,6 % i placebogruppen, og 47 % oplevede en nedsat appetit sammenlignet med 33,5 % i placebogruppen.

Forskere bemærker, at kvalme oplevet i forsøgene blev håndteret godt gennem antiemetika, justering af infusionshastigheder og dosisafbrydelser.

I betragtning af dette, retssagen afsluttet at fordelen kontra risici ved zolbetuximab plus kemoterapi var det værd på grund af lægemidlets betydelige overlevelsesfordel og sikkerhedsprofilen.

Hvornår vil zolbetuximab være tilgængeligt?

I juli 2023 annoncerede Astellas, medicinalfirmaet bag zolbetuximab, at FDA havde givet zolbetuximab prioritet gennemgang.

En prioriteret gennemgang betyder, at FDA sigter mod at træffe en beslutning om lægemidlet inden for 6 måneder. Under standardgennemgangsprocessen kan dette tage op til 10 måneder.

Lægemidler kan få prioriteret gennemgang, hvis de ville give en væsentlig forbedring af sikkerheden eller effektiviteten af ​​behandlinger, diagnosticering eller forebyggelse af alvorlige tilstande.

FDA forventer at træffe en beslutning om zolbetuximab inden den 12. januar 2024.

Hvis det bliver godkendt, vil zolbetuximab være den første behandling nogensinde af sin art til førstelinjebehandling af visse typer mavekræft.

Personer med fremskreden ikke-operabel mavekræft, metastatisk mavekræft, HER2-negativ mavekræft og mavekræft eller gastroøsofageal overgangskræft med CLDN18.2 positive tumorer kan have gavn af det nye lægemiddel.

I forsøg viste lægemidlet betydelige forbedringer i overlevelsesrater.

FDA forventes at træffe en beslutning om zolbetuximab i januar 2024.

Lær mere

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss