Doseringsoplysninger for Bimzelx

Bimzelx (bimekizumab-bkzx) er et receptpligtigt lægemiddel, der bruges til at behandle moderat til svær plakpsoriasis. Lægemidlet kommer som en flydende opløsning, der gives som en injektion under huden. Vedligeholdelsesdosis gives en gang hver 8. uge.

Bimzelx anvendes til voksne til behandling af moderat til svær plakpsoriasis. Bimzelx er ordineret til personer, der kan få systemisk behandling (påvirker hele kroppen) eller fototerapi (behandling, der bruger UV-lys) mod psoriasis.

Den aktive ingrediens i Bimzelx er bimekizumab-bkzx. (En aktiv ingrediens er det, der får et lægemiddel til at virke.) Bimzelx er en biologisk medicin, der er lavet af levende celler. Det tilhører en gruppe lægemidler kaldet monoklonale antistoffer. Specifikt er det en interleukin-17A og F-antagonist.

Denne artikel beskriver doseringerne af Bimzelx, såvel som dets styrke og hvordan det gives. For at lære mere om Bimzelx, se denne dybdegående artikel.

Hvad er Bimzelx’ dosis?

Dette afsnit beskriver de sædvanlige doser af Bimzelx. Fortsæt med at læse for at lære mere.

Hvad er Bimzelx’ former?

Bimzelx fås som en flydende opløsning, der gives som en injektion under huden.

Det kommer som:

  • enkeltdosisinjektion i en fyldt sprøjte
  • enkeltdosisinjektion i en fyldt autoinjektor (en autoinjektor injicerer en dosis med et tryk på en knap)

Hvilken styrke kommer Bimzelx i?

Bimzelx kommer i en styrke på 160 milligram (mg) pr. milliliter (ml) opløsning.

Hvad er de sædvanlige doser af Bimzelx?

Din læge vil sandsynligvis starte med at ordinere den anbefalede dosis af Bimzelx og justere den over tid for at nå den rigtige mængde for dig.

Oplysningerne nedenfor beskriver doseringer, der er almindeligt anvendte eller anbefalede. Men sørg for at give den dosis, som din læge har ordineret til dig. De bestemmer den bedste dosis, der passer til dine behov.

Dosering for plak psoriasis

Den typiske Bimzelx-dosis til voksne med plaque-psoriasis er baseret på en doseringsplan.

Den anbefalede startdosis er 320 mg (to 160 mg injektioner) givet hver 4. uge. Denne dosis vil blive givet i uge 0, 4, 8, 12 og 16. (Du vil give i alt fem doser hver 4. uge.) Herefter vil du give en dosis på 320 mg (to 160 mg injektioner) hver 8. uge.

Hvis din kropsvægt er større end eller lig med 120 kg (kg) eller omkring 264 pund (lb), kan din læge anbefale at fortsætte med dosis på 320 mg Bimzelx givet hver 4. uge efter uge 16. (Til reference, 1 kg svarer til omkring 2,2 lb.)

Anvendes Bimzelx i lang tid?

Ja, Bimzelx bruges normalt som langtidsbehandling. Hvis du og din læge bestemmer, at det er sikkert og effektivt for din tilstand, vil du sandsynligvis bruge det på lang sigt.

Dosisjusteringer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for din læge at justere din dosis af Bimzelx baseret på din kropsvægt. Se afsnittet “Dosis for plaque psoriasis” ovenfor for detaljer.

Hvilke faktorer kan påvirke min dosering?

Din dosis af Bimzelx kan afhænge af din kropsvægt. Din læge vil diskutere din dosis og eventuelle justeringer, du måtte have brug for.

Hvordan gives Bimzelx?

Bimzelx fås som en flydende opløsning, der gives som en injektion under huden. Mad påvirker ikke dosis af Bimzelx. Du kan give injektionen når som helst på dagen.

Din læge eller en anden sundhedsperson vil vise dig, hvordan du giver dig selv disse injektioner derhjemme.

Du kan også se producentens instruktioner om, hvordan du giver Bimzelx doser her.

Tal med din læge eller apotek for information om udløb, opbevaring og bortskaffelse af Bimzelx.

Tilgængelige medicinbeholdere og etiketter

Nogle apoteker leverer medicinetiketter, der:

  • har stort tryk
  • bruge punktskrift
  • har en kode, du kan scanne med en smartphone for at ændre teksten til lyd

Din læge eller apotek kan muligvis anbefale apoteker, der tilbyder disse tilgængelighedsfunktioner, hvis dit nuværende apotek ikke gør det.

Hvad hvis jeg glemmer en dosis?

Hvis du glemmer en dosis Bimzelx, så giv den, så snart du husker det, og fortsæt derefter med din almindelige doseringsplan. Tal med din læge eller apoteket, hvis du ikke er sikker på, om du skal give en glemt dosis. Giv ikke to doser Bimzelx på én gang for at kompensere for en glemt dosis.

Hvis du har brug for hjælp til at huske at give din dosis Bimzelx til tiden, så prøv at bruge en medicinpåmindelse. Dette kan omfatte indstilling af en alarm eller download af en påmindelsesapp på din telefon.

Hvad skal der gøres i tilfælde af overdosis?

Giv ikke mere Bimzelx, end din læge foreskriver, da dette kan føre til skadelige virkninger.

Hvad skal du gøre, hvis du giver for meget Bimzelx

Ring til din læge med det samme, hvis du mener, du har givet for meget Bimzelx. Du kan også ringe til 800-222-1222 for at nå America’s Poison Centres eller bruge dets onlineressource. Men hvis du har alvorlige symptomer, skal du straks ringe til 911 (eller dit lokale alarmnummer) eller gå til den nærmeste skadestue.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor er svar på nogle ofte stillede spørgsmål om Bimzelx’s dosering.

Er Bimzelx’s dosering lig med doseringen af ​​Cosentyx?

Nej. Selvom formerne og hvor ofte du giver hvert lægemiddel er ens, har de nogle forskelle.

Bimzelx (bimekizumab-bkzx) og Cosentyx (secukinumab) bruges begge til behandling af plakpsoriasis hos voksne. Men Cosentyx er også godkendt til behandling af andre tilstande og er godkendt til brug hos børn.

De kommer begge som en flydende opløsning, der sprøjtes ind under din hud. Cosentyx kommer også i et enkeltdosis hætteglas, der gives som en IV-infusion af en sundhedspersonale.

Cosentyx kommer i forskellige styrker, og doseringen til behandling af plaque psoriasis er 300 mg givet som en injektion én gang om ugen i 5 uger. Herefter sænkes dosis typisk til 300 mg givet en gang hver 4. uge.

Bimzelx starter som en injektion givet hver 4. uge og øges derefter til hver 8. uge. (For detaljer om Bimzelx-dosering, se afsnittet “Hvad er Bimzelx’s dosering” ovenfor.)

Din læge vil ordinere lægemidlet og den dosis, der passer til dig. Tal med din læge for at lære mere om, hvordan disse stoffer sammenlignes.

Hvor lang tid tager det for Bimzelx at begynde at virke?

Bimzelx begynder at virke efter din første dosis. Men det kan tage flere uger at se en forbedring i din tilstand. I undersøgelser så personer, der brugte Bimzelx, forbedringer i deres plaque-psoriasis efter 16 ugers behandling.

Din læge vil overvåge dig under behandlingen for at kontrollere, om lægemidlet virker til at behandle din tilstand.

Hvis du har andre spørgsmål om, hvad du kan forvente af din Bimzelx-behandling, så tal med din læge.

Hvad skal jeg spørge min læge om?

Ovenstående afsnit beskriver de sædvanlige doser leveret af Bimzelx’s producent. Hvis din læge anbefaler dette lægemiddel, vil de ordinere den dosis, der passer til dig.

Husk, at du ikke bør ændre din dosis af Bimzelx uden din læges anbefaling. Brug kun Bimzelx nøjagtigt som foreskrevet. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om din nuværende dosis.

Her er nogle eksempler på spørgsmål, du måske vil stille din læge:

  • Vil du sænke min dosis af Bimzelx, hvis jeg har bivirkninger?
  • Skal jeg have en dosisjustering, hvis jeg har leverproblemer?
  • Hvordan er doseringen af ​​Bimzelx sammenlignet med Taltz (ixekizumab)?

For at lære mere om Bimzelx, se disse artikler:

  • Alt om Bimzelx
  • Bivirkninger af Bimzelx: Hvad du behøver at vide

For at få information om forskellige forhold og tips til at forbedre dit helbred, kan du abonnere på et af Healthlines nyhedsbreve. Du vil måske også tjekke online-fællesskaberne hos Bezzy. Det er et sted, hvor mennesker med visse betingelser kan finde støtte og forbinde sig med andre.

Ansvarsfraskrivelse: Healthline har gjort alt for at sikre, at alle oplysninger er faktuelt korrekte, omfattende og opdaterede. Denne artikel bør dog ikke bruges som en erstatning for en autoriseret sundhedspersons viden og ekspertise. Du bør altid konsultere din læge eller en anden sundhedsperson, før du tager nogen form for medicin. Lægemiddelinformationen indeholdt heri kan ændres og er ikke beregnet til at dække alle mulige anvendelser, anvisninger, forholdsregler, advarsler, lægemiddelinteraktioner, allergiske reaktioner eller bivirkninger. Fraværet af advarsler eller anden information om et givet lægemiddel indikerer ikke, at lægemidlet eller lægemiddelkombinationen er sikker, effektiv eller passende til alle patienter eller alle specifikke anvendelser.

Lær mere

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss